The national authorities have confirmed to us that we have collected more than 1 million valid signatures for the European Citizens’ Initiative STOP VIVISECTION!

This means that STOP VIVISECTION will continue the institutional process and will be the first Citizens’ Initiative discussed and analyzed by the next European Parliament and European Commission. In September 2014 the official hearing of our representatives André Menache and Gianni Tamino will be held in Bruxelles, at the European Parliament. In October 2014 we will have the official reply of the European Commission that will explain in which way it will act to comply with our requests.

 

СПРЕТЕ ВИВИСЕКЦИЯТА

Ние настояваме Европейската Комисия да анулира директива 2010/63/EU за защита на животните използвани за научни цели и да внесе ново предложение което премахва екпериментите върху животни и в замяна - прави задължително използването в биомедицината и токсикологичните проучвания на данни които са директно свързани с човешкия вид.
 

Развитието на СПРЕТЕ ВИВИСЕКЦИЯ

 
На 25 април 2012 СПРЕТЕ ВИВИСЕКЦИЯТА беше въведена в регистъра на Европейската Комисия
На 22 Юни 2012 беше получено потвърждение от Европейската комисия за регистрация и се стартира процедурата за събирането на подписи
Ha 1 Ноември 2013 Приключване на процедурата за събиране на подписи
Началото на 2014 (ориентировъчна дата) Публично изслушване в Европейския парламент и обсъждане от Европейската комисия
 

Прочетете!

 

Subscribe to STOP VIVISECTION RSS