СПРЕТЕ ВИВИСЕКЦИЯТА

Ние настояваме Европейската Комисия да анулира директива 2010/63/EU за защита на животните използвани за научни цели и да внесе ново предложение което премахва екпериментите върху животни и в замяна - прави задължително използването в биомедицината и токсикологичните проучвания на данни които са директно свързани с човешкия вид.
 

Развитието на СПРЕТЕ ВИВИСЕКЦИЯ

 
На 25 април 2012 СПРЕТЕ ВИВИСЕКЦИЯТА беше въведена в регистъра на Европейската Комисия
На 22 Юни 2012 беше получено потвърждение от Европейската комисия за регистрация и се стартира процедурата за събирането на подписи
Ha 1 Ноември 2013 Приключване на процедурата за събиране на подписи
Началото на 2014 (ориентировъчна дата) Публично изслушване в Европейския парламент и обсъждане от Европейската комисия
 

Прочетете!

 

Subscribe to STOP VIVISECTION RSS