STOP VIVISECTION!

Vi opfordrer Kommissionen til at ophæve direktiv 2010/63/EU om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål og til at fremlægge et nyt forslag, der gør op med dyreforsøg og i stedet gøre det obligatorisk - i biomedicinsk og toksikologiske forskning - at anvende data, der direkte retter sig mod mennesker.

 

Stop Vivisektions historiske gang

Den 25. april 2012 blev STOP vivisektion indført i Europa-Kommissionens register
Den 22. juni 2012 modtog vi bekræftelse af registreringen fra Europa-Kommissionen og igangsatte processen med indsamling af underskrifter
Den 1. november 2013 lukker indsamlingen af underskrifter
Fra starten af 2014 (ca. dato) vil der være en offentlig høring i Europa-Parlamentet og meddelelse fra Europa-kommissionen

Læs

 

Subscribe to STOP VIVISECTION RSS