You are here

Hvad er STOP VIVISEKTION

I artikel 13 i traktaten, udfærdiget af Den Europæiske Union, hedder det sig, at "EU og medlemsstaterne skal tage fuldt hensyn til de velfærdsmæssige krav for dyr, da dyr er følende væsener ". Den officielle anerkendelse, som nævnt her, overser dog den fundamentale moralske forpligtelse til at respektere de grundlæggende rettigheder for dyr. Beskyttelse af disse rettigheder skal anerkendes som en prioritet i EU og skal sikres gennem at udtrykke en sammenhængende juridisk ramme på europæisk plan. At forårsage smerte og lidelse for følende og forsvarsløse væsner i dyreforsøg - eller vivisektion - er uden skyggen af tvivl, at betragte som en uacceptabel praksis.

De etiske grunde – angivet af 86% af de europæiske borgere ifølge Eurobarometer undersøgelsen fra 2006 - er understøttet af forskere, der påberåber sig en mangel på videnskabelig gyldighed i at bruge "dyremodeller" til at vurdere spørgsmål om menneskets sundhed, ja, nogle statistikker afviser endda effektiviteten og pålideligheden af den model, der er omhandlet deri.

Dyreforsøg kan derfor betragtes som:

  • en fare for menneskers sundhed og for miljøet;
  • en stopklods for udviklingen af nye metoder inden for biomedicinsk forskning, baseret på de seneste videnskabelige resultater;
  • en hindring for at udnytte langt mere pålidelige og udtømmende, billigere og hurtigere svar, som de nye teknologier udtrykkeligt udtænker for mennesker.

I betragtning af de ovennævnte præmisser, vil vi, de undertegnede europæiske borgere, opfordre Europa-kommissionen til at ophæve direktiv 2010/63/EU om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål.
Vi opfordrer Kommissionen til at fremlægge et nyt forslag, som er indstillet på at afskaffe dyreforsøg, ved at kræve, at der, som obligatorisk anvendelse - inden for biomedicinsk og toksikologiske forskning – bruges data specielt udtænkt til mennesker og ikke til dyr.

 

Stop Vivisektions historiske gang

blev STOP vivisektion indført i Europa-Kommissionens register
modtog vi bekræftelse af registreringen fra Europa-Kommissionen og igangsatte processen med indsamling af underskrifter
lukker indsamlingen af underskrifter
Vil der være en offentlig høring i Europa-Parlamentet og meddelelse fra Europa-kommissionen