STOP VIVISECTION!

Soovitame Euroopa Komisjonil tungivalt tühistada direktiiv 2010/63/EL, mis käsitleb teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitset, ning esitada uus ettepanek, mis keelab ära loomkatsed ning teeb selle asemel biomeditsiinilises ja toksikoloogilises teaduses kohustuslikuks otseselt inimeste kohta käivate andmete kasutamise.

STOP VIVISECTION teostumas:

25. aprillil 2012 lisati LÕPP LOOMKATSETELE Euroopa Komisjoni registrisse
22. juunil 2012 kinnitati registreerimine Euroopa Komisjoni poolt ning alustati allkirjade kogumise protsessi
Allkirju on võimalik anda 1. novembrini 2013
September 2014. aasta alguses toimub Euroopa Parlamendis avalik istung, mille tulemuste kohta annab Euroopa Komisjon välja teatise

 

Subscribe to STOP VIVISECTION RSS