The national authorities have confirmed to us that we have collected more than 1 million valid signatures for the European Citizens’ Initiative STOP VIVISECTION!

This means that STOP VIVISECTION will continue the institutional process and will be the first Citizens’ Initiative discussed and analyzed by the next European Parliament and European Commission. In September 2014 the official hearing of our representatives André Menache and Gianni Tamino will be held in Bruxelles, at the European Parliament. In October 2014 we will have the official reply of the European Commission that will explain in which way it will act to comply with our requests.

 

STOP VIVISECTION!

Soovitame Euroopa Komisjonil tungivalt tühistada direktiiv 2010/63/EL, mis käsitleb teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitset, ning esitada uus ettepanek, mis keelab ära loomkatsed ning teeb selle asemel biomeditsiinilises ja toksikoloogilises teaduses kohustuslikuks otseselt inimeste kohta käivate andmete kasutamise.

STOP VIVISECTION teostumas:

25. aprillil 2012 lisati LÕPP LOOMKATSETELE Euroopa Komisjoni registrisse
22. juunil 2012 kinnitati registreerimine Euroopa Komisjoni poolt ning alustati allkirjade kogumise protsessi
Allkirju on võimalik anda 1. novembrini 2013
September 2014. aasta alguses toimub Euroopa Parlamendis avalik istung, mille tulemuste kohta annab Euroopa Komisjon välja teatise

 

Subscribe to STOP VIVISECTION RSS