The national authorities have confirmed to us that we have collected more than 1 million valid signatures for the European Citizens’ Initiative STOP VIVISECTION!

This means that STOP VIVISECTION will continue the institutional process and will be the first Citizens’ Initiative discussed and analyzed by the next European Parliament and European Commission. In September 2014 the official hearing of our representatives André Menache and Gianni Tamino will be held in Bruxelles, at the European Parliament. In October 2014 we will have the official reply of the European Commission that will explain in which way it will act to comply with our requests.

 

STOP VIVISECTION!

Cerem Comisiei Europene să abroge directiva 2010/63/EU privind protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice şi să prezinte o nouă propunere care elimină experimentele pe animale şi în schimb face obligatorie, atât în cercetarea biomedicală cât şi în cea toxicologică, utilizarea datelor direct relvante pentru specia umană.

STOP VIVISECTION etapă cu etapă:

Pe 25 aprilie 2012, textul inițiativei STOP VIVISECTION a fost înscris în registrul Comisiei Europene
Pe 22 iunie 2012, STOP VIVISECTION a primit confirmarea de înregistrare a Comisiei Europene şi a lansat procesul de strângere de semnături
1 noiembrie 2013: încheierea strângerii semnăturilor
Septembrie 2014: sunt prevăzute audierea publică în Parlamentul European şi comunicarea aşteptată din partea Comisiei Europene

Citeşte!

 

Subscribe to STOP VIVISECTION RSS