STOP VIVISECTION!

Vi uppmanar EU-kommissionen att upphäva direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål och att lägga fram ett nytt förslag grundat på avskaffandet av djurförsök och i stället gör det obligatoriskt att - i biomedicinsk och toxikologisk forskning - använda data av direkt relevans för den mänskliga arten.

STOP VIVISECTION pågår

è 25e april 2012. STOP VIVISECTION skrivs in hos EU-kommissionens registrat
è 22a juni 2012. Registreringen hos EU-kommissionen bekräftas och underskrifter börjar samlas in
è 1a november 2013. Namnunderskriftsinsamlingen stängs
September 2014. Offentlig utfrågning i Europaparlamentet och kommuniké från EU-kommissionen

Läs!

 

Subscribe to STOP VIVISECTION RSS