You are here

Allkirjade kogumine paberkandjal: kuidas saada blankett

Estonian

Vasta küsimustele ja telli ametlik blankett. Alusta allkirjade kogumist paberil:

Nõustun minu isikuandmete kasutamise ja töötlemisega Euroopa kodanikualgatuse Stop Vivisection! raames. Võin igal ajal nõuda muudatuste tegemist või kustutamist, saates e-kirja aadressile [email protected]