You are here

Instrukcja zbierania podpisów na papierze

STOP VIVISECTION, cel: milion podpisów

Dziękujemy, że postanowiłaś/ -eś zebierać podpisy na papierze dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej STOP WIWISEKCJI!

Jeśli wypełniłaś/ -eś formularz przez pomyłkę i/lub jeśli nie chcesz zbierać podpisów na papierze, koniecznie wyslij do nas e-mail z tematem "Nie" na adres : stopvivisection@stopvivisection.eu. To bardzo ważne dla nas, aby wiedzieć, czy zarejestrowane osóby zbierają podpisy na papierze, czy też nie.

Zadania Wolontariusza : 

1) pobrać i wydrukować formularz do zbierania podpisów na papierze;

2) zebrać jak najwięcej podpisów, poprzez nakłanianie ludzi do wypełnienia formularza w sposób jasny, czytelny i kompletny;

3) wysłać zebrane podpisy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do 31/10/2013 (data stempla pocztowego) na adres :

Komitet Organizacyjny (Organizing Committee) STOP VIVISECTION

V.le Strasburgo, 382 - 90146 Palermo - Włochy;

Każdy pojedynczy podpis, który zbieresz jest naprawdę ważny dla STOP VIVISECTION. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected].

 

Komitet Organizacyjny STOP WIWISEKCJI