You are here

În vederea recoltării de semnături pe hîrtie

STOP VIVISECTION, obiectiv: un milion de semnături

Vă adresăm mulțumirile noastre pentru participarea dvs activă în cadrul campaniei prilejuite de inițiativa cetățenească europeană STOP VIVISECTION!

Sunteți responsabil, începînd de acum, de recoltarea de semnături. Vă invităm să citiți cu atenție această pagină şi să nu difuzați informațiile pe care ea le conține şi care vă sunt destinate în exclusivitate.

În josul paginii, veți găsi, în format PDF:
formularul oficial pentru recoltarea de semnături,
- formularul garantînd protejarea datelor personale ale semnatarilor.

Reguli de utilizare:

imprimați formularul pe o coală albă de hîrtie, format A4, de cîte ori e nevoie, în atîtea exemplare cîte doriți, şi cereți-le semnatarilor să-l completeze în mod clar, vizibil şi integral. Vă amintim că formularul diferă în funcție de statul de apartenență al semnatarilor. Astfel, un cetățean francez nu va putea semna decît pe formularul francez, chiar dacă are rezidența într-un alt stat. Semnăturile nu pot fi recoltate decît pe formularul oficial care, dacă nu e integral completat, nu va putea fi luat în calcul;

formularele completate şi semnate trebuie trimise în recomandată cu confirmare de primire înainte de 31/10/2013 la această adresă:

Comitato organizzatore STOP VIVISECTION
Viale Strasburgo, 382 - 90146 Palermo - Italy;

- plicul trebuie să conțină neapărat:
1) originalele formularelor semnate;
2) formularul obligatoriu certificând protejarea datelor cu caracter personal, corect completat şi semnat de responsabilul comitetului local, absența acestui formular generând anularea tuturor semnăturilor comunicate;
3)fotocopia unui act de identitate (buletin sau paşaport) al responsabilului de comitet local.

Pentru orice altă chestiune, nu ezitați să ne contactați pe mail: [email protected]

Comitetul organizator al campaniei STOP VIVISECTION

 

Descărcați formularele pentru strângerea semnăturilor și formularul referitor la protejarea datelor cu caracter personal (OBLIGATORIU):

Click AICI