You are here

Grupul de cetățeni

Grupul de garanți

André Ménache (Marea Britanie). Zoolog şi chirurg veterinar, director la Antidote Europe, fost preşedinte al Doctors and Lawyers for Responsible Medicine, şi-a adus contribuția la Declarația de la Helsinki (document fundamental în istoria eticii cercetării), prin amendamentul în favoarea utilizării de metode alternative. Consultant pe lîngă Animal Aid şi autor al raportului „Victims of Charity“.

Gianni Tamino (Italia). Profesor universitar de biologie, responsabil de cursul de perfecționare în bioetică de la Universitatea din Padova, fost deputat al Parlamentului italian şi în Parlamentul european, unde s-a ocupat de chestiuni de mediu, de faună, de energie şi de biotehnologie. Autor de volume şi de articole ştiințifice şi culturale, preşedinte al Comitetului ştiințific Equivita, vizând problematica trangeneticii şi a experimentării pe animale.

Claude Reiss (Franța). Fizician şi biolog în domeniul celular, timp de aproape 30 de ani director de laborator de cercetare la CNRS – Paris şi al Institutului Jacques Monod, fost profesor de biochimie la Universitatea de la Lille, este de asemenea fondatorul asociației Antidote Europe, asociație reunind cu precădere medici şi cercetători angajați în favoarea unei cercetări biomedicale responsabile, sigure şi viabile din punct de vedere ştiințific.

 

Comitetul organizator

Adriano Varrica (Italia). Responsabil de activitatea parlamentară a Dnei Sonia Alfano, deputat european.

Fabrizia Pratesi de Ferrariis (Italia). Coordonator al Comitetului ştiințific al Equivita.

Sonia Alfano (Italia). Deputat european (2009/2014).

Vanna Brocca (Italia). Coordonator al revistei LEAL (Glasul celor care nu cuvântă).

 

Alte semnatari: Ingegerd Elvers (Suedia), Núria Querol i Viñas (Spania), Daniel Flies (Belgia), Robert Molenaar (Olanda).