You are here

Glas proti poskusom na živalih

  • Evropska državljanska pobuda (EDP) je orodje participativne demokracije za evropske državljane. Če v podporo EDP državljani EU zberemo milijon podpisov, je EU pravno zavezana, da nas vključi v proces odločanja o spremembah.

  • 1.340.000 državljanov Evropske unije je podpisalo EDP STOP VIVISECTION, ki zahteva popolno prepoved poskusov na živalih ter uporabo znanstveno relevantnih in zanesljivih raziskovalnih metod.

  • Uporaba živali v poskusih sloni na znanstveno nepravilni predpostavki, da so rezultati poskusov na živalih prenosljivi na ljudi. Zato so poskusi na živalih nezanesljiva metoda varovanja človeškega zdravja in okolja, ki tudi neposredno vpliva na človeško zdravje.

  • Zavoljo poskusov na živalih v Evropi vsako leto trpi več deset milijonov živali, to pa je v nasprotju s 13. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki živali opredeljuje kot čuteča bitja, ki jih je potrebno varovati.

  • Po prihodnjih volitvah bosta Evropski parlament in Evropska komisija morala sklicati javni sestanek, na katerem bodo obravnavane spremembe, ki jih predlaga EDP STOP VIVISECTION. Nato mora Evropska komisija podati uraden odgovor in v njem opredeliti korake, kako bo upoštevala želje milijona svojih državljanov.

  • Sestava novo izvoljenega Evropskega parlamenta in Evropske komisije je ključnega pomena za uspeh pobude STOP VIVISECTION ter za bodoče znanstvene raziskave, ki jih ne bodo omejevali poskusi na živalih. Državjani EU pozivamo omenjeni evropski instituciji, da v zvezi s to za javno zdravje in dobrobit živali tako zelo pomembno problematiko vzpostavita jasen dialog s svojimi volivci. 

  • V Združenih državah Amerike so na področju biomedicinskih raziskav in toksikologije vpeljali popolnoma nov pristop, zasnovan na priporočilih »Nacionalne akademije znanosti«, v skladu s katerim bodo poskuse na živalih zamenjale alternativne, za človeški organizem relevantne tehnologije. V zadnjih 7 letih so za ta revolucionarni program namenili že veliko finančnih sredstev (glej ToxCast 21).

  • V Evropi česa podobnega nimamo. Direktiva 2010/63/UE še naprej dovoljuje in podpira uporabo nezanesljivih živalskih modelov, namesto da bi uzakonila uporabo metod (vključno z že potrjenimi), ki ne temeljijo na poskusih na živalih. Leta 2007 je bila sprejeta uredba REACH za oceno toksičnosti 30.000 kemičnih snovi, ki potencialno ogrožajo javno zdravje in okolje. Ta uredba pa ima veliko pomanjkljivosti: čeprav dovoljuje uporabo metod, ki ne vključujejo poskusov na živalih, so le-te v praksi redke - bodisi zavoljo odpora do sprememb bodisi zaradi nekompetentnosti. Masivna in skoraj izključna uporaba živali v poskusih v okviru uredbe REACH je zelo nevarna in draga prevara.

Zaradi vseh zgoraj naštetih razlogov pozivamo vse kandidate za poslance v Evropskem parlamentu, da naznanijo svojo podporo pobudi STOP VIVISECTION in pomagajo ukiniti poskuse na živalih v Evropi.
Kandidati za poslance v Evropskem parlamentu pobudo podprete tako, da pošljete elektronsko sporočilo na naslov [email protected] in navedete svoj priimek, ime, državo, volilno okrožje in politično stranko oz. listo, na kateri kandidirate.

Imena vseh kandidatov, ki bodo podprli pobudo STOP VIVISECTION, bodo objavljena na uradni spletni strani pobude: www.stopvivisection.eu. Seznam imen bo posredovan medijskim in drugim omrežjem ter bo zagotovil podporo številnih volivcev, ki želijo ustaviti škodo, ki jo povzročajo poskusi na živalih, ter odpraviti ovire, ki jih le-ti predstavljajo za etiko in znanstveni razvoj.